Forberedelse & E-Learning

Forberedelse er kernen til god undervisning og på Nødbehandlerkurset er det en absolut nødvendighed, at du som kursist sætter tid af til forberedelse inden kurset. Du modtager forud kurset en manual på lidt over 100 sider, vi forventer ikke at du indholdet uden ad, men det er vigtigt at du har brugt tid til at læse og forstå teorierne.

Du får også adgang til vores intranet hvor du kan finde en række videoer, hvor vi illustrer brugen af udstyrs og patient tilgang, samt et Forum hvor man kan stille spørgsmål. Du får også adgang til vores e-learning hvor du kan teste din viden, man skal bestå alle prøverne forud kursus start.


Systematisk Patienttilgang

Systematikken sikre dig selv og patienten

Du skal på kort tid lære en masse om patienter, sygdomme, traumer og behandlingsudstyr. Det kan være svært for selv professionelle at holde styr på hvornår man bør gøre hvad og anvende specifikt udstyr - derfor lærer vi dig at anvende en systematisk patienttilgang, som sikre en korrekt triagering, rækkefølge, spørgeteknik og kontinuerlig revurdering.

M-ABCDE metodikken

En metodisk tiltgang sikre bedst mulig overlevelse hos den akutte patienten og er samtidig en rettesnor for hvilke værktøjer skal anvendes på hvilket tidspunkt.


Avanceret Genoplivning

Vi har særligt fokus på genoplivning – når du er færdiguddannet hos Frontmed, ved vi at du har de bedste forudsætninger, hvis du én dag skulle stå i en kritisk situation. Vi arbejder med en kvalitativ tilgang til genoplivning, hvilket understøtter evidensbaserede retningslinjer på området. Det vil sige at fokus er på kvalitet frem kvantitet for både kompressioner og ventilationer.

Du lærer at bruge avanceret luftvejshåndteringsudstyr, samt manuel- og automatisk defibrillering.


Airways

Luftvejshåndtering er et fokus område hos Frontmed og derfor gennemgår både basale håndgreb som kæbeløft og “chin lift”, samt forskellige værktøjer  bl.a.

 • Nasal airway (NPA)

 • Tungeholder (OPA)

 • Sug

 • Magill tang


Breathing

Nogle tilskadekommende har behov for assistance til at trække vejret og nogle gange må man i akutte situationer helt overtage ventileringen. Du skal bl.a. lære:

 • Ventilation og støtteventilation med rubensballon (BVM)

 • Ventilation med pocketmask med ilt tilslutning

 • Ilt behandling med Hudson maske og næsekateter

 • Saturationsmåler


Circulation

Kredsløbs skader og chock tilstande kan være livstruende derfor lærer du at monitere værdier og rytmer, samt at udbedre dehydrering og hypovolæmiske tilstande, du skal bl.a. lære at:

 • Måle blodtryk (palpatorisk og auskultatorisk)

 • Overvåge og genkende EKG rytmer

 • Sikre intravenøs adgang med PVK(venflon)

 • Opsætte væskebehandling

 • Anvende traumeforbinding

 • Standse farlige blødninger med tourniquet (CAT)


Disability

Under Disability lærer du en masse, vi arbejder bl.a. med nerologiske udfald, hypoglykæmi (lavt blodsukker), skader på ekstremiteter og columna (rygsøjlen).

 • Halskrave (stiffneck)

 • Spineboard

 • Scoopboard

 • Pupillygte

 • Blodsukker måler

 • SAM splint (fraktur stabilisering)

 • Vakuum splint (fraktur stabilisering)


Exposure

Beskyttelse mod elementerne er en ofte overset faktor, rent udstyrsmæssigt er der færre værktøjer, men særligt ét redskab termometeret er jf. nyere guidelines, utroligt vigtigt, da tidlig identificering af sepsis (blodforgiftning) kan være livsreddende.

 • Termometer

 • Ambulance- og alutæppe


Farmakologi

På vores Nødbehandlerkursus uddanner vi vores kursister i at anvende akut medicin. Man lærer om farmakodynamikken, sygdomslære, indikationer, kontraindikationer og bivirkninger, hvilket sætter kursisten i stand til, på betryggende vis at opstarte akut medicinsk behandling.

 • EPIpen (anafylaktisk shock / allergisk reaktion)

 • Nitrolingual spray (mistanke om AMI / blodprop i hjertet)

 • Hjertemagnyl (mistanke om AMI / blodprop i hjertet)

 • HypoKit (hypoglykæmi / kritisk lavt blodskukker)

*Undervisning og træning i anvendelse af akut medicin, giver ikke automatisk en lægelig delegation.


Penetrerende Traumer (Stik & Skud)

Vi lever i en verden hvor alvorlig tilskadekomst ses oftere og oftere, derfor har vi fokus på at du som kursist lærer at håndtere og behandle akutte patienter, du lærer bl.a. at bruge værktøjer som:

 • Halo (Chest Shield)

 • Olaes (Israelsk traumeforbinding)

 • Volume- og væskebehandling

 • CAT (Combat Application Tourniquet)


Sygdomslære & Anatomi

For at kunne træffe en aktionsdiagnose kræver det forståelse og viden om anatomi, fysiologi og sygdomme, som danner fundamentet den behandling man som first responser kan yde. På Nødbehandlerkurset berør vi bl.a. følgende emner:

 • Anatomi og fysiologi; Åndedrætssystemet

 • Sygdomme relateret til luftveje og vejrtrækning

 • Anatomi og fysiologi; Kredsløbet

 • Sygdomme relateret til hjertet og kredsløbet

 • Anatomi og fysiologi; Abdomen

 • Anatomi og fysiologi; Centralnervesystemet


Præhospitalt Setup

Det er vigtigt at man som Nødbehandler har forståelse for det præhospitale beredskabs aktører. Der er mange samarbejdspartnere og det er vigtigt at man forstår hvilken rolle man har som nødbehandler og hvor/hvem der forventer din assistance.

Ligeledes undervises man i skadestedslære, så man forstår hvilke aktører der aktiveres ved en ulykke og hvem der gør hvad.


Akut Udstyr

Hos Frontmed arbejder vi med to udstyrstasker; en behandlingstaske som indeholder diverse forbindinger, iv, væskebehandling, akut medicin og diverse måle apparater m.m.

Vores anden taske kalder vi “AB-taske” og den indeholder bl.a. luftvejshåndtering, ventilationsudstyr, ilt flaske, håndsug og en hjertestarter.